ជីវិតពលរដ្ឋអាហ្សង់ទីនរាប់ពាន់នាក់ កំពុងរស់នៅក្នុងសំណង់អាណាធិបតេយ្យ និងលើគំនរសំរាមដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុង Cordoba

អាហ្សង់ទីន ត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាប្រទេសដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងជាងគេក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនបើទោះបីធ្លាប់មានឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានភាពចម្រុងចម្រើនខ្លាំង…