ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្សជាង ៣០០នាក់នៅស្អាងភ្នំទទួលបានការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ

ស្អាងភ្នំ – ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ ចម ក្រស្នា អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន សោម៉ា គ្រុប និងជាប្រធាន Soma Initiative បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៃសាកល…