សមិទ្ធផលព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ ជាផ្លែផ្កានៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជា-ចិន       

សម្តេចធិបតីថ្លែងថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ ជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រ និងជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចមានសក្តានុពលខ្ពស់លើវិស័យទេសចរណ៍