គម្រោង​ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ​សៀមរាប​រំពឹង​សម្រេច​៧០​ភាគរយ​នៅដាច់ឆ្នាំនេះ​

ភ្នំពេញ ៖ ទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកយ៉ាងណាក្ដី ក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តដំណើរការទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីឱ្យសម្រេចទៅតាមផែនការគ្រោងទុក ក្នុងនោះដែរគម្រោង…