រថយន្ត BMW ស៊េរីថ្មី THE NEW X7 ត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅលើ​ទីផ្សារកម្ពុជាហើយ

ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន BMW Cambodia បានប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍សម្ពោធរថយន្តជាផ្លូវការ THE NEW X7 ដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើឡើងនៅអគារតាំងបង្ហាញរថយន្ត…