សម្តេចតេជោ ជំរុញឱ្យរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ នៅកម្ពុជា ក្លាយជាទៅចលនាជាតិមួយដ៏ធំទូទាំងប្រទេស មិនសម្រាប់តែនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះទេ

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានជំរុញឱ្យរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ នៅកម្ពុជា ក្លាយជាទៅចលនាជាតិមួយដ៏ធំ មិនសម្រាប់តែនៅរាជធានី…