ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងបន្លែផ្លែឈើលើកទី១៧ រួមនឹងការបង្ហាញម៉ូតផលិតផលសូត្រខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើន

ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងបន្លែផ្លែឈើលើកទី១៧ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តសៀមរាប មានរយៈពេល៤ថ្ងៃ នៅបរិវេណសួនច្បារព្រះរាជដំណាក់ ក្រុងសៀមរាប