គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គ ព្រែក​ប្រសព្វ​ខេត្តក្រចេះ សម្រេចបាន ៣២ភាគរយ​ហើយ

ស្ពាន​ឆ្លង​ទន្លេ​មេគង្គ ព្រែក​ប្រសព្វ​ ខេត្តក្រចេះ នឹងក្លាយជា​សមិទ្ធផលថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាជនក្នុង​ខេត្តក្រចេះ និ​ងខេត្ត​ជាប់គ្នា​..