ប្តីប្រពន្ធជនជាតិឥណ្ឌាមួយគូទាញបានចំណូលពីការប្រែក្លាយដីទំនេរទៅជាព្រៃជម្រករបស់សត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទ

ឥណ្ឌា ៖ គូស្នេហ៍ជាប្តីប្រពន្ធជនជាតិឥណ្ឌាមួយគូបានប្រែក្លាយដីទំនេររបស់ខ្លួនមួយកន្លែងក្លាយទៅជាព្រៃស្តុកទុកសម្រាប់ជាជម្រកដល់សត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទរស់នៅ ជាពិសេសមានទាំងវត្តមានរបស់…