ព្រះពុទ្ធ​បដិមា​ខ្ពស់​បំផុត​​តម្លៃជាង៦០លានដុល្លារលើ​ភ្នំ​បូកគោ នឹងក្លាយជាគោលដៅទាក់ទាញទេសចរដ៏អស្ចារ្យ

ព្រះពុទ្ធ​បដិមា​ខ្ពស់​បំផុត​​លើ​កំពូល​ភ្នំ​បូកគោ​ ដែលមានតម្លៃជាង៦០លានដុល្លារ នឹងក្លាយជាគោលដៅទាក់ទាញទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ