ព្រះមហាក្សត្រ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មី នឹងបន្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន

ព្រះមហាក្សត្រ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មី នឹងបំពេញភារកិច្ចតាមគោលនយោបាយ បន្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច លើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ

មហាក្សត្រអង់គ្លេសថ្មី ជាស្តេច​មានព្រះរាជ​តម្រិះ​គិតគូរ​បញ្ហាបរិស្ថានអាកាសធាតុជាចម្បង​

បរទេស ៖ ព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលស៍ទី៣ (Charles III) ដែលបន្តគ្រងរាជ្យសម្បត្តិពីព្រះមាតា អេលីហ្សាប៊ែត ទី២ ដែលជាទើបនឹងសោយទិវង្គត ត្រូវប្រជានុរាស្ត្រទទួលស្គាល់ និងចាត់ទុក…