តើអ្វីនៅពីក្រោយភាពខ្លាំង របស់កាហ្វេ Brown ?

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសាខាកំពត-កែប បានរៀបចំកម្មវិធី ជំនួបសហគ្រិនវ័យក្មេងកំពតកែប លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមប្រធានបទ  “យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីកអាជីវកម្ម”