មនុស្ស​រាប់​ពាន់​នាក់​ ធ្វើ​បាតុកម្ម​តវ៉ា​នៅ​អាហ្រ្វិក​ខាង​ត្បូង​ ជុំ​វិញទំនិញ​ឡើង​​​​ថ្លៃ​​​ និង​ភាព​អត់​ការងារ​ធ្វើ​

ប្រជាជនអាហ្រ្វិកខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃពុធ បានដើរដង្ហែតាមដងផ្លូវ ដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការចំណាយលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ឬតម្លៃនៃការរស់នៅ និងភាពការអត់ការងារធ្វើ…