កម្មវិធី Hattha Mobile ជំនាន់ ៣.០ បង្តើតភាពងាយស្រួលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អតិថិជន

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ប្រជាជនកម្ពុជា បាន និងកំពុងងាកទៅប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន ជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ឌីជីថល…

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់លទ្ធភាពប្រជាជនទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុលឿនរហ័ស និងងាយស្រួល

ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត បានលើកឡើងថា បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការផ្តល់លទ្ធភាពដល់ប្រជាជនឱ្យទទួលបានសេវា…