ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​រើបឡើង​បន្តិច​នៅចុងឆ្នាំនេះ អ្នកជំនាញ​រំពឹងថា​ស្ថានភាព​​នឹង​ប្រសើរឡើ​ង​វិញនៅដើមឆ្នាំក្រោយ

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរយៈពេលជិត៣ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ស្ថានភាពនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបណ្តាលមកពីវិបត្តិកូវីដ-១៩…