ប៉ារីស កែប្រែដី៧ហិកតាជាភូមិកីឡាឆ្លាតវ៉ៃសម្រាប់ស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកឆ្នាំ២០២៤

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក និងប៉ារ៉ាអូឡាំពិកឆ្នាំ២០២៤ ដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកំពុងធ្វើឲ្យ
រដ្ឋាភិបាលប្រញាប់ប្រញាល់យ៉ាងខ្លាំង…