ពលរដ្ឋជិត២ពាន់គ្រួសារហើយនៃតំបន់ឧទ្យានអង្គរដែលស្ម័គ្រចិត្តចាកចេញទៅចាប់ដីថ្មីនៅភូមិអភិវឌ្ឍន៍​រុនតាឯក

សៀមរាប ៖ បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចធ្វើចំណាត់ការលើករណីសំណង់ខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ និងផ្តល់ទីតាំងថ្មីរួចមក មានប្រជាពលរដ្ឋជិត២ពាន់គ្រួសារហើយ…