មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗ វេទិកាផ្គូរផ្គងរវាងអ្នកផលិត និងអ្នកទិញពង្រីកវិសាលភាពតាមបណ្តាខេត្ត

វេទិកាផ្គូផ្គងរវាងអ្នកផលិត អ្នកទិញ និងការតាំងបង្ហាញផលិតផល(ភូមិ១ផលិតផល១) បានធ្វើដំណើរដល់ខេត្តកំពង់ធំ និងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ។

នៅចាំអីទៀត ! តស់ ទៅទិញផលិតផលខ្មែរមុនបុណ្យចូលឆ្នាំ នៅទីវាលនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គ្នា

ចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ នឹងរៀបចំពិព័ណ៌ផលិតផលក្នុងស្រុកពីបណ្ដាសហគ្រាសប្រមាណជាង ៣០ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី នៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះ