ភោជនីយដ្ឋាន៩ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្ដេជ្ញាមិនលក់ម្ហូបធ្វើពីសាច់សត្វព្រៃ ខណៈទូទាំងប្រទេស បានកើនឡើងដល់៥០ភោជនីយដ្ឋាន

តាមរយៈការ ចូលរួមនេះ ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ក្រា បានសម្ដែងនូវការរីករាយស្វាគមន៍ ដោយឯកឧត្តមចាត់ទុកថា នេះគឺជាសកម្មភាពមួយ ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសបរបាញ់…