អំឡុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលមានច្រើនជាងប្រាក់ដុល្លារ

អំឡុងពេលពិធីបុណ្ឌប្រពៃណីជាតិម្តងៗ ការជូនប្រាក់កាសដល់ឪពុកម្តាយ ឬចាស់ទុំ ដើម្បីធ្វើចង្ហាន់ទៅវត្ត និងប្រគេនព្រះសង្ឈគឺជារឿងចាំបាច់