ដីធ្លីក្នុង​សង្កាត់​ចំនួន៣ នៃខណ្ឌសែន​សុខ មានតម្លៃខ្ពស់ជាង​គេ​ក្នុងតំបន់

សែនសុខ ​ជា​តំបន់ដែលមានការ​អភិវឌ្ឍ​យ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងកំណើនប្រជាសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយ​នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មភ្នំពេញថ្មីតម្លៃ ២០០លានដុល្លារនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ

ភ្នំពេញ ៖ មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មភ្នំពេញតម្លៃ ២០០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងបើកដំណើរការសាងសង់ក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ ដើម្បីសម្រួលដល់ការនាំចេញ និងនាំចូល ជាពិសេស…