ការលក់អាហារសម្រន់នៅជើងភ្នំសំពៅផ្តល់ចំណូលបានសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

បាត់ដំបង៖ តំបន់ជើងភ្នំសំពៅ ហាក់កំពុងមានប្រជាប្រិយភាព ពិសេសនាវេលាល្ងាច ដែលគេតែងតែទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិចនៅជើងភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាត រួមជាមួយនឹងហ្វូងប្រជៀវ…