ចិន គ្រោងវិនិយោគ ១០០០លានដុល្លារលើបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មកៅស៊ូ និងសម្បកកង់រថយន្ត

ប្រទេសចិន បានបង្ហាញឆន្ទៈយ៉ាងមោះមុតក្នុងការវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន១ពាន់លានដុល្លារលើ​បច្ចេក​វិទ្យា​​​វិស្វកម្មកៅស៊ូ និងសម្បកកង់រថយន្តនៅកម្ពុជា។