មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​អា​ស៊ាន​-​អន្តរជាតិ​ ​​បានបើក​ដំណើរការដើម្បី​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​នាំចេញ​ ​និង​នាំចូល​ផលិតផល​កសិកម្ម

ឯកឧត្តមឃួងស្រេង៖ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-អន្តរជាតិ នឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពនាំចេញនាំចូលផលកសិកម្ម និងជួយដល់ខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក