កម្មវិធី​មធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់នីហ្សេរីយ៉ា HerRyde បង្កើតឡើងសម្រាប់ការពារស្ត្រី

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពពី Weforum បានបង្ហាញថា កម្មវិធី​មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ HerRyde ​ត្រូវការតែ​អ្នក​បើក​បរ​ស្រីតែ​ប៉ុណ្ណោះ ​…