ក្រុមហ៊ុនចិនបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើ​ផ្លូវរថភ្លើង ខណៈអ្នកជំនាញថាគម្រោងនេះ​ជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍទីក្រុង

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច និងពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុន Guangzhou Metro Group កាលពីថ្ងៃទី ២១ តុលាកន្លងទៅ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អនុប្រធានទី១ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានលើកឡើងពីបំណងដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមានគម្រោងផ្លូវរថភ្លើង នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅថ្ងៃអនាគត…