បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធនឹងធ្វើឲ្យកើតមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរនាឆ្នាំ ២០២៣

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់វិបត្តិមនុស្សធម៌នាឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ…

ការវិវត្តហ្ស៊ែនមនុស្សបច្ចុប្បន្ន អាចបង្ហាញពីវត្តមានរបស់កូវីដតាំងតែពី ២០ ០០០ឆ្នាំមុន

ក្រុមអ្នកស្រាជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថា វត្តមាននៃវីរុសកូវីដបានកើតមាននៅលើភពផែនដីតាំងពីប្រមាណ 20 000ឆ្នាំមុនមកម៉្លេះ ស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីភាគ