មន្ត្រីជំនាញរំពឹងថា បុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះនឹងមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនចូលរួមកម្សាន្តសប្បាយច្រើន

ព្រះសីហនុ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទេសចរណ៍បានបង្ហាញពីក្ដីរំពឹងថា ការរៀបចំបុណ្យសមុទ្រនៅឆ្នាំនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុ អាចនឹងមានភ្ញៀវទេសចរទៅកម្សាន្តច្រើន ខណៈដែល…