សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចប្រកាសដំឡើងបៀវត្សមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសម្រេចដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រោយអាក់ខានការដំឡើងរយៈពេលពីរឆ្នាំ…