ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ ៖ មន្ទីររៀបចំដែនដី និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចេញប្លង់រឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថា មន្ទីររៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្មសំណង់ និងសុរិយោដីខេត្ត រួមជាមួយមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ…