គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណន​តេជោ​ផ្ដល់​ប្រយោជន៍​មហាសាល​ដល់​កម្ពុជា​

ភ្នំពេញ ៖ គម្រោងផ្លូវនាវាចរណ៍ពីទន្លេបាសាក់ទៅសមុទ្រកែបត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ប្រសិទ្ធនាមថាជាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ ហើយគម្រោងនេះក៏ត្រូវបានរាជ…