មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន នឹងបើកឱកាសកាន់តែទូលាយដល់អ្នកវិនិយោគជាតិ និងអន្តរជាតិទទួលបានផលចំណេញ

ភ្នំពេញ ៖ ជាមួយនឹងមោទភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានប្ដូរវេនជុំទី៣ និងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០ និង៤១ បានឆ្លុះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់…