សន្ធិសញ្ញា «New Start» ជាមាត់ជ្រោះដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ពិភពលោក

បរទេស ៖ នៅមុនថ្ងៃគម្រប់ខួបរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍លុកលុយចូលអ៊ុយក្រែនដោយកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ី (២៤កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២-២៤កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣) និងនៅក្រោយ…