ជាជម្រើសកសិករ ៖ ដំណាំឪឡឹកពណ៌មាស ងាយដាំ ឆាប់បានផល និងមានទីផ្សារល្អ

ជាប្រភេទឪឡឹកម្យ៉ាងដែលមានសម្បកពណ៌មាស សាច់ពណ៌ក្រហមស្រស់ និងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ត្រូវបានកសិករម្នាក់រស់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្វើការដាំដុះ ជាមួយនឹងការទទួលបាន…