តម្រូវការមាន់ស្រែរំពឹងថានឹងកើនឡើងខ្ពស់ នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនខាងមុខនេះ

ភ្នំពេញ ៖ នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនខាងមុខនេះ ជាពេលវេលាមួយដែលបងប្អូនសាច់ញាតិ ដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិន ជួបជុំគ្នា ហើយក៏ជាឱកាសមាសមួយសម្រាប់ទីផ្សារ…