តម្លៃមាសឡើងថ្លៃជាង ២ ៤០០ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ដោយសារភាពតានតឹងនៃជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា

កាលពីថ្ងៃសុក្រ សប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ តម្លៃមាសបានឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់ ២ ៤៣១ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ប៉ុន្តែបានធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅថ្ងៃពុធ សប្ដាហ៍នេះនៅត្រឹម ២ ៣៨១ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

តម្លៃមាសឡើងថ្លៃជិត ២ ២០០ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

ឥឡូវនេះ មាសមានតម្លៃ ២ ១៦៨ ដុល្លារក្នុងមួយអោន នៅថ្ងៃចន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះ បន្ទាប់ពីមានការរំពឹងថាធនាគារកណ្តាលអាម៉េរិកអាចនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅចុងឆ្នាំនេះ។

បច្ចេកទេសថ្មី ប្រើអេប៉ុងលាងចានធម្មតាទាញយកកម្ទេចមាសចេញពីកាកសំណល់អេឡិចត្រូនិក

Mint Innovation បានស្រាវជ្រាវរកឃើញនូវរបកគំហើញថ្មីមួយដែលអាចទាញយកសារធាតុមាសចេញពីកាកសំណល់អេឡិចត្រូនិកដោយប្រើប្រាស់អេប៉ុងលាងចានជាវត្ថុធាតុដើម

តម្លៃមាសបន្តឡើងថ្លៃដល់ជាង ២ ០៤០ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

ថ្មីៗនេះ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ចុះ ដែលធ្វើឲ្យឱ្យតម្លៃមាសអាចកើនឡើងលើសពីកម្រិត ២ ០៤០ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

តម្លៃមាសបន្តឡើងថ្លៃបន្តិចរហូតដល់ ២ ០២៣ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

តម្លៃមាសបានឡើងថ្លៃបន្តិចដល់ ២ ០២៣ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកំពុងត្រូវបានវាយតម្លៃទាប។

យល់ដឹងពីកត្តាមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលដល់តម្លៃមាស

តម្លៃមាសឡើងថ្លៃក្នុងកំឡុងពេលកើតមានវិបត្តិអតិផរណាខ្ពស់ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគចាត់ទុកវាជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីទុកវិនិយោគ និងការពារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ

តម្លៃមាសបន្តឡើងថ្លៃជាង ២០០០ដុល្លារក្នុងមួយអោន

តម្លៃមាសបានឡើងថ្លៃ ០,៤ ភាគរយ ឬ ២ ០១២ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ខណៈដែលតម្លៃប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិកបានធ្លាក់ចុះ ​បន្ទាប់ពីកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់រយៈពេលប្រាំសប្តាហ៍

ស្វែងយល់ពីប្រទេសចំនួន ១០ ដែលផលិតមាសច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក

កាលពីឆ្នាំ២០២៣ តម្លៃមាសបានឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់ដែលជំរុញដោយភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចសកល

មាសនឹងបន្តឡើងថ្លៃលើសពី ២ ០០០ ដុល្លារក្នុងមួយអោននៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤

មាសបានបន្តឡើងថ្លៃដល់ ២ ០៦៣ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ដែលជាការកើនឡើងច្រើនជាង ១៣ ភាគរយក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

ទីផ្សារតម្លៃមាសឡើងថ្លៃបន្តិចដល់ ១ ៩១៥ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

តម្លៃមាសនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយរឹងមាំ បើទោះបីជាធនាគារកណ្តាលអាមេរិមិនទាន់មានវិធានការច្បាស់លាស់លើអត្រាការប្រាក់ថ្មីក៏ដោយ