ត្រឹមរយៈពេល ៩ខែ កម្ពុជាផលិតមាសបានជាង ២តោន

ភ្នំពេញ ៖ ផលិតកម្មចម្រាញ់រ៉ែមាសនៅកម្ពុជា ដែលជាការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី គិតចាប់ពីដំណើរការលើកដំបូងរហូតមកទល់ពេលនេះដែលមានរយៈពេល…