ធ្វេសប្រហែសតែបន្តិច មិកស៊ិចកូ បាត់បង់ទីផ្សារតម្លៃ ៣៥ពាន់លានដុល្លារពីការចិញ្ចឹមសត្វល្អិតម្យ៉ាង

មិកស៊ិចកូ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីន្លែងមានប្រវត្តិនៃការចិញ្ចឹមសត្វល្អិតមួយប្រភេទដែលស្គាល់ឈ្មោះថា Cochineal ជាយូរលង់ណាស់មកហើយ។ ពួកវាមានរូបរាងតូចដូចទៅនឹងសត្វល្អិត…