តម្រូវការទីផ្សារមីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន-វៀតណាម មានការកើនឡើងខ្លាំង

មីឆា ជាមុខម្ហូបដែលគេនិយមចម្អិនសម្រាប់សែនព្រេន និងទទួលទាននៅក្នុងពិធីត្បិតគេមានជំនឿថា ការធ្វើបែបនេះអាចនាំមកនូវសេចក្ដីសុចចម្រើន មានអាយុវែង