ប្រទេសកោះ​ដ៏តូច​មីក្រូនេស៊ី​នៅតំបន់​សមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​​​បញ្ចប់​ឋានៈ​ជាប្រទេសគ្មានកូវីដ​ ក្រោយ​រក​ឃើញមានអ្នក​ឆ្លង​

យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រដ្ឋប្រជុំកោះដ៏តូចនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមីក្រូនេស៊ី (Micronesia)ដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ១០ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ឋានៈរបស់ខ្លួនជាប្រទេសមួយ…