វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ចេញឥណទានជាង ៥ ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញនៅកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាបានកំណើននិងស្ថិរភាពតាមរយៈការផ្តល់សេវាប្រកបដោយបរិយាបន្ន

វិស័យធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា រួមគ្នាអនុវត្ត និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅអភិវឌ្ឍកម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ»

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ជួយជំរុញ​កំណើន​​ប្រើប្រាស់​​ប្រាក់រៀល​ក្នុង​ឆ្នាំ២០២៣

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដោយបានជួយជំរុញឱ្យមានកំណើនដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នូវការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលក្នុងឆ្នាំ២០២៣

លោកជំទាវ ឌិត នីតា ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដឹកនាំសមាគមមីក្រូហិរញវត្ថុកម្ពុជា

លោកជំទាវ ឌិត នីតា ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) សម្រាប់អាណត្តិ២០២៤-២០២៥

CMA ៖ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ចេញកម្ចីជាង ៥ ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ បានផ្តល់ឥណទាន (កម្ចី) ចំនួន ៥,១២ពាន់លានដុល្លារទៅឱ្យអតិថិជនចំនួន ១,៥៧លានគណនី

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៖ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តមានភាពរឹងមាំ ធន់នឹងហានិភ័យ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានវាយតម្លៃថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តមានភាពរឹងមាំ និងអាចធន់នឹងហានិភ័យនានា

ទំនុកចិត្តសាធារណៈជន គឺជាកត្តាចម្បងដែលនាំឱ្យវិស័យធនាគារដំណើរការបានល្អ

ប្រតិបត្តិការធនាគារ ធ្វើឡើងនៅពេលដែលអតិថិជនយកប្រាក់ទៅដាក់ផ្ញើនៅគ្រឹះស្ថានណាមួយ ហើយគ្រឹះស្ថាននោះយកប្រាក់បញ្ញើទៅបង្វិលជូនអតិថិជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវការកម្ចី

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាជួយជំរុញគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាម៉ាស៊ីនជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាកម្លាំងចលករជួយជំរុញកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

សហគ្រិនស្ត្រីក្នុងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មកសិកម្មនៅតំបន់ជនបទនៃកម្ពុជា

នៅក្នុងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ពិសេស ស្ត្រីនៅតំបន់ជនបទ គឺមិនទាន់ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុទូលំទូលាយនោះទេ ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺចំនួនស្ត្រីដែលទទួលសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានទាបជាងបរុស

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងផ្តោតលើការជំរុញការគាំពារ និងកំណើន MSMEs ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ទិសដៅអាទិភាពនាពេលអនាគតរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នឹងផ្តោតលើការជំរុញការគាំពារ និងកំណើនសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSMEs) ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល