សហគមន៍ បឹងលំកុដ អាចរកចំណូលបានជាង៤០លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំ និងជួយបង្កើតមុខ​របរថ្មីដល់ប្រជាសហគមន៍

រតនៈគីរី ៖ សហគមន៍ បឹងលំកុដ ជាសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលមួយកន្លែង ស្ថិតនៅខេត្តរតនៈគិរី និងទើបតែត្រូវបានចុះបញ្ជីជាទីតាំងទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំ…

ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្ម និងបង្កើតមុខរបរថ្មី

នាយកផ្នែកទីផ្សារ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលនៃគ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកឡើងថា ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីចូលរួម…