អ្នកជំនាញ​លើកឡើងថា ការចំណាយក្នុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌ ​ជាការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរដូវកាលបុណ្យទានម្ដងៗ ប្រជាជនខ្មែរបានចំណាយប្រាក់អស់ជាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើត ដើម្បីជួបជុំសាច់ញាតិ និងដំណើរកម្សាន្តផ្សេងៗ…

រដ្ឋមន្រ្តីបរិស្ថាន ៖ ការរក្សាព្រៃឈើ នឹងជួយបង្កើនចំណូល លើកស្ទួយជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋាន

ស្ទឹងត្រែង ៖ ក្រសួងបរិស្ថាន រួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បានផ្តល់នូវជម្រើសថ្មីជូនដល់ប្រជាសហគមន៍ តាមរយៈការរក្សាព្រៃឈរ ការបន្តថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ ដើម្បីទទួល…

អនុវត្តន៍កម្មវិធីទេសចរណ៍ផ្សារភ្ជាប់នឹងទឹកដី បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ចំណូលដល់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងគោលដៅទេសចរណ៍កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថា ទេសចរភាគច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅតាមគោលដៅអេកូទេសចរណ៍ធម្មជាតិនានា…