រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង និងហាវ៉ាណា រៀបគម្រោងសាងសង់មូលដ្ឋានហ្វឹកហាត់យោធាក្បែរព្រំដែនអាមេរិក

ទោះបីស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណក្តី ប៉ុន្តែកាសែត The Wall Street Journal (WSJ) កាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះហ៊ានអះអាងថា ប្រភពដែលបានទទួលគឺអាចទុក…