សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសពន្យារពេលអនុវត្តន៍ពន្ធលើចំណេញមូលធនដល់ឆ្នាំ២០២៤

ភ្នំពេញ ៖ ពន្ធលើចំណេញមូលធនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានពន្យារពេលអនុវត្តន៍ម្ដងជាពីរដង បានបន្តពន្យារពេលរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ ដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-១៩ និងតាមការ…