រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញអភិវឌ្ឍការបោះផ្សាយ និងជួញដូរមូលបត្ររដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស មុននឹងឈានជើងទៅក្រៅប្រទេស

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវ «ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ ២០២៣-២០២៨» ក្នុងចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍មូលបត្ររដ្ឋ ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មប្រភពហិរញ្ញប្បទាន

វិស័យមូលបត្រចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

វិស័យមូលបត្របាន និងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការកៀរគរ និងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្ន

ក្រុមហ៊ុនចំនួន ២ ទទួលបានការឯកភាពជាគោលការណ៍ក្នុងការចុះបញ្ចីលក់មូលបត្រនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក) បានសម្រេចឯកភាពជាគោលការណ៍លើពាក្យស្នើសុំពិនិត្យលទ្ធភាពអាចចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅទីផ្សារគោលរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច…

រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ៣០០ លានដុល្លាររំពឹងថានឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងធ្វើការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងក្នុងកម្រិត ១ ២១៩ ៥០០ លានរៀល ឬសមមូលស្មើនឹងប្រមាណ ៣០០ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២២…

ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជនចំណាយទុនវិនិយោគ ១៤២ លានដុល្លារទិញមូលបត្រក្រុមហ៊ុនសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ

ស្ថាប័នរដ្ឋ រួមជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដូចជា គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិបានចំណាយទុនវិនិយោគប្រមាណ ១៤២ លានដុល្លារ ក្នុងការទិញទិញមូលបត្រ…

ចំណុចសំខាន់ៗ ដែលអ្នកគួរដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិករមូលបត្រ

ព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិករមូលបត្រ សំដៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្តើមឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី និងដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើមូលបត្រដែលបានបោះផ្សាយដោយក…

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានថ្មីមួយទៀតទទួលបានគោលការណ៍បោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី (JS Land Plc) ដែលជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់លំនៅដ្ឋាន ដែលផ្ដោតជាចម្បងក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងអគារខុនដូខ្ពស់ៗទទួលបានការ…

រយៈពេល២ឆ្នាំខាងមុខ ការជួញដូរមូលបត្រនៅកម្ពុជារំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់១លានដុល្លារក្នុង១ថ្ងៃ

ខណៈដែលពិភពលោកជួបភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩ ប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅតែបន្តឆ្ពោះទៅមុខ ខណៈការជួញដូររំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ ១ លានដុល្លារក្នុង