អ្នកជំនាញប្រាប់ពីមូលហេតុធំៗ ៦ ដែលរារាំងមិនឱ្យមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ

មនុស្សជាច្រើនតែងតែមានការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និងមានបំណងចង់សម្រេចបាននូវគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ ពោលគឺសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់តែម្តង

ស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលអតិផរណាមានឥទ្ធិពលលើតម្លៃមាស

នៅពេលដែលអត្រាអតិផរណាកើនឡើង អ្នកវិនិយោគព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់តម្លៃនៃក្នុងទ្រព្យសកម្ម ដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាកទៅរកមាសជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានសុវត្ថិភាព….

តោះ ! មកដឹងពីមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សធំៗបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់ម៉ឺននាក់

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Tech Target បានរាយការណ៍ថា ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាបានកាត់បន្ថយការងារជាច្រើនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនសរុបរហូត ៦៤៩…

មូលហេតុធំៗដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចភាគច្រើនតែងជួបភាពបរាជ័យ

យើងមិនអាចនិយាយបានទេថា រាល់អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលបានបង្កើតឡើងគឺសុទ្ធតែប្រឈមមុខទៅនឹងភាពបរាជ័យនោះទេ ប៉ុន្តែគេអាច​និយាយ​​បានថា​ភាគ​ច្រើនអាជីវកម្ម…