អ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានបានបង្វែទិសទៅកាន់តំបន់ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ ស្របតាមបណ្ដាំបិតាស្ថាបត្យកម្ម វណ្ណ មូលីវណ្ណ

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ វិនិយោគិនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានជាច្រើនបានបង្វែរទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ប៉ែកខាងត្បូងកាន់តែច្រើន…