ក្រសួងបរិស្ថានអំពាវនាវឱ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនក្នុងទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីនាឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាន ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា បានអំពាវនាវឱ្យប្រជាជនចូលរួមឱ្យបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដី ដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗ…