ស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសដាំត្រាវងាយៗ និងទទួលបានមើមធំៗល្អ

ភ្នំពេញ ៖ ត្រាវ ជាប្រភេទដំណាំមើម ដែលប្រជាកសិករខ្មែរនិយមដាំ ដោយសារតែដំណាំប្រភេទនេះអាចយកទៅច្នៃជាអាហារបានច្រើមុខ ទាំងការធ្វើម្ហូបក៏បាន ក៏ដូចជាបង្អែម…